Bài viết về chủ đề "cử người giám hộ "

CỬ NGƯỜI GIÁM HỘ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cử người giám hộ

 • Thủ tục đăng ký việc giám hộ

  Thủ tục đăng ký việc giám hộ.

  • 28/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi cư trú của người giám hộ hoặc nơi có trụ sở của cơ quan, tổ chức đảm nhận giám hộ thực hiện đăng ký việc giám hộ. Trình tự, thủ tục như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×