Bài viết về chủ đề "cử đi học ở nước ngoài"

CỬ ĐI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cử đi học ở nước ngoài
Lương công chức, viên chức được hưởng khi được cử đi học

Lương công chức, viên chức được hưởng khi được cử đi học

Chào luật sư, Tôi hiện được cử đi học tiến sĩ nước ngoài (theo quyết định của tỉnh); cho tôi hỏi trong quá trình đi học ở nước ngoài tôi sẽ hưởng lương như thế nào?

Chi tiết >>