Bài viết về chủ đề "công vụ"

CÔNG VỤ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công vụ
Quy định về Tội chống người thi hành công vụ

Quy định về Tội chống người thi hành công vụ

Tội chống người thi hành công vụ được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi chống người thi hành công vụ, cụ thể như sau:

Chi tiết >>