Chuyển người lao động mang thai làm công việc khác.
|

Chuyển người lao động mang thai làm công việc khác.

Trường hợp doanh nghiệp chuyển người lao động nữ đang mang thai sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động có được không? Nếu doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp này thì người lao động cần phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí