Bài viết về chủ đề "công việc độchại"

CÔNG VIỆC ĐỘCHẠI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công việc độchại
Tư vấn về nghỉ hưu trước tuổi khi làm trong môi trường độc hại

Tư vấn về nghỉ hưu trước tuổi khi làm trong môi trường độc hại

Năm nay tôi 54 tuổi. Tôi đã đóng bảo hiểm được 25 năm,19 năm là viên chức nhà nước, 6 năm sau làm cho công ty TNHH 2 thành viên : 51% của nhà nước ,49% của nước ngoài, và 25 năm làm việc tôi đều làm trong môi trường độc hại. Tôi có được nghỉ hưu sớm theo nghị định 108 hay không. Hoặc nghỉ hưu trước tuổi không? Nếu được nghỉ hưu thì tôi sẽ được nhận lương hưu vào thời gian nào?

Chi tiết >>