Bài viết về chủ đề "công văn đề nghị thanh toán"

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công văn đề nghị thanh toán
Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí

Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí

Bảng kê thanh toán công tác phí - Nội dung bao gồm thông tin về người công tác, chi phí công tác, số tiền đã tạm ứng, số tiền còn lại được nhận và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây

Chi tiết >>

Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán

Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán

Nội dung bản kê chứng từ thanh toán bao gồm thông tin về đơi vị yêu cầu, nội dung yêu cầu thanh toán, số lượng, sản lượng, giá tiền và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu bảng kê chứng từ tạm ứng

Mẫu bảng kê chứng từ tạm ứng

Nội dung bảng kê chứng từ tạm ứng bao gồm thông tin về đơn vị, nội dung tạm ứng, số tiền tạm ứng và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>