Bài viết về chủ đề "công văn "

CÔNG VĂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công văn

 • Mẫu Giấy mời

  Mẫu Giấy mời.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Giấy mời ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ. Nội dung cụ thể của mẫu giấy mời theo đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Công văn

  Mẫu Công văn.

  • 12/12/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Công văn ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ, nội dung cụ thể như đính kèm sau đây:

  Chi tiết
 • Mẫu công văn hủy dấu pháp nhân

  Mẫu công văn hủy dấu pháp nhân.

  • 14/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung Công văn hủy dấu pháp nhân đối với các trường hợp thay đổi con dấu doanh nghiệp bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu công văn trả dấu pháp nhân

  Mẫu công văn trả dấu pháp nhân.

  • 14/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung Công văn trả dấu pháp nhân đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể hoặc lý do khác bao gồm các thông tin cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu giấy mời họp

  Mẫu giấy mời họp.

  • 31/03/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu giấy mời họp, thư mời họp được quy định cụ thể về đơn vị mời, thời gian, địa điểm, nội dung họp cụ thể như biểu mẫu đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×