Bài viết về chủ đề "công ty TNHH hai thành viên trở lên"

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công ty TNHH hai thành viên trở lên
Tư vấn về việc rút vốn khỏi Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tư vấn về việc rút vốn khỏi Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Luật sư cho tôi hỏi: tôi có góp vốn vào cty tnhh hai thành viên trở lên , nhưng từ ngày góp vốn đến nay tôi chưa nhận được giấy chứng nhận góp vốn .Nay tôi muốn rút vốn thì phải làm sao ? (khi tôi góp vốn có phiếu thu của công ty )

Chi tiết >>

Mẫu Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mẫu Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mẫu Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên được Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Chi tiết >>