Bài viết về chủ đề "công ty TNHH 2 thành viên trở lên"

CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Tư vấn luật liên quan đến vấn đề Tiền lương ,BHXH  của giám đốc và các vấn đề pháp lý liên quan

Tư vấn luật liên quan đến vấn đề Tiền lương ,BHXH của giám đốc và các vấn đề pháp lý liên quan

Xin chào Luật đoàn Minh Gia,tôi cần sự trợ giúp tư vấn về vấn đề tiền lương,BHXH và các vấn đề pháp lý liên quan khi thành lập bảo hiểm.

Chi tiết >>

Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên công ty TNHH

Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên công ty TNHH

Nội dung mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm các quy định chung, cơ cấu tổ chức, trình tự thủ tục họp hội đồng thành viên và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>