Bài viết về chủ đề "công ty nhà nước"

CÔNG TY NHÀ NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công ty nhà nước
Thông tư 159/2015/TT-BTC hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg

Thông tư 159/2015/TT-BTC hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Chi tiết >>

Tiền lương tăng thêm đối với người lao động có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

Tiền lương tăng thêm đối với người lao động có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

Luật sư tư vấn miễn phí về trường hợp sau: Tôi làm ở một công ty nhà nước, được xếp lương theo ngạch cán sự theo thang bảng lương 205/2004NĐ-CP. hiện tôi đang hưởng mức lương là 1.80, vậy tôi có được tăng lương theo nghị định 17/2015NĐ-CP không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>