Bài viết về chủ đề "công ty một thành viên "

CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công ty một thành viên

 • Trách nhiệm của chủ sở hữu khi doanh nghiệp phá sản

  Trách nhiệm của chủ sở hữu khi doanh nghiệp phá sản.

  • 29/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị phá sản thì chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm như thế nào? Có phải chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình không? Luật Minh Gia tư vấn trường hợp này như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn