Bài viết về chủ đề "công ty một thành viên"

CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công ty một thành viên
Trách nhiệm của chủ sở hữu khi doanh nghiệp phá sản

Trách nhiệm của chủ sở hữu khi doanh nghiệp phá sản

Luật sư tư vấn về trách nhiệm pháp lý của chủ sở hữu công ty một thành viên khi công ty bị phá sản. Có phải chịu trách nhiệm đối với cả tài sản riêng của chủ sở hữu không? Quy định pháp luật về vấn đề này như sau:

Chi tiết >>