Bài viết về chủ đề "công ty mẹ "

CÔNG TY MẸ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công ty mẹ

 • Góp vốn đầu tư giữa công ty mẹ và công ty con

  Góp vốn đầu tư giữa công ty mẹ và công ty con.

  • 28/08/2020
  • Nguyễn Thị Ngọc Khánh

  Công ty mẹ, công ty con là kết cấu phổ biến của các tập đoàn kinh tế, theo đó các công ty có mối liên hệ với nhau về mặt sở hữu, độc lập với nhau về mặt pháp lý và chịu sự kiểm soát chung của một công ty có vai trò trung tâm quyền lực, nắm giữ quyền chi phối các công ty còn lại trong quá trình hoạt động.

  Chi tiết
 • Công ty mẹ có nghĩa vụ nhận trở lại lao động từ công ty con không?

  Công ty mẹ có nghĩa vụ nhận trở lại lao động từ công ty con không?.

  • 29/01/2016
  • Luật sư Lê Văn Chức

  ​Chúng tôi có 1 một số thắc mắc nhờ luật sư tư vấn dùm: Nguyên trước đây chúng tôi trực thuộc 1 công ty lớn (tạm gọi là Trung Tâm), sau đó vì đường lối phát triển kinh doanh nên mấy sếp thành lập 3 công ty con.

  Chi tiết
 • Quy định về Công ty mẹ con

  Quy định về Công ty mẹ con.

  • 16/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định về công ty mẹ con - Luật doanh nghiệp 2005 quy định rõ các quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con tại Điều 147 như sau:

  Chi tiết
 • Quy định về Tập đoàn kinh tế

  Quy định về Tập đoàn kinh tế.

  • 02/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định về Tập đoàn kinh tế theo Luật Doanh nghiệp 2005 và hướng dẫn bổ sung tại Nghị định số: 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010, cụ thể

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×