Bài viết về chủ đề "công ty mẹ"

CÔNG TY MẸ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công ty mẹ
Góp vốn đầu tư giữa công ty mẹ và công ty con

Góp vốn đầu tư giữa công ty mẹ và công ty con

Luật sư tư vấn về vấn đề thế nào là công ty mẹ, công ty con. Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa công ty mẹ và công ty con cần điều kiện gì? Thế nào được coi là sở hữu chéo? Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Công ty mẹ có nghĩa vụ nhận trở lại lao động từ công ty con không?

Công ty mẹ có nghĩa vụ nhận trở lại lao động từ công ty con không?

​Chúng tôi có 1 một số thắc mắc nhờ luật sư tư vấn dùm: Nguyên trước đây chúng tôi trực thuộc 1 công ty lớn (tạm gọi là Trung Tâm), sau đó vì đường lối phát triển kinh doanh nên mấy sếp thành lập 3 công ty con.

Chi tiết >>

Quy định về Công ty mẹ con

Quy định về Công ty mẹ con

Quy định về công ty mẹ con - Luật doanh nghiệp 2005 quy định rõ các quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con tại Điều 147 như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Tập đoàn kinh tế

Quy định về Tập đoàn kinh tế

Luật Doanh nghiệp (2005) có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2006 có một điều duy nhất quy định sơ lược về tập đoàn kinh tế - điều 149:

Chi tiết >>