Bài viết về chủ đề "công ty không trả sổ bảo hiểm cho người lao động"

CÔNG TY KHÔNG TRẢ SỔ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công ty không trả sổ bảo hiểm cho người lao động
Hỏi tư vấn trường hợp công ty giữ lương khi NLĐ nghỉ việc?

Hỏi tư vấn trường hợp công ty giữ lương khi NLĐ nghỉ việc?

Tôi kí kết hợp đồng lao động 1 năm với công ty. Khi chấm dứt hợp đồng lao động tôi không thấy công ty trả lương cho tôi tháng trước và 16,5 công tháng này. Vậy công ty giữ lương của tôi là đúng hay sai?

Chi tiết >>