Bài viết về chủ đề "công ty con"

CÔNG TY CON - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công ty con
Góp vốn đầu tư giữa công ty mẹ và công ty con

Góp vốn đầu tư giữa công ty mẹ và công ty con

Luật sư tư vấn về vấn đề thế nào là công ty mẹ, công ty con. Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa công ty mẹ và công ty con cần điều kiện gì? Thế nào được coi là sở hữu chéo? Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Tư vấn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật sư tư vấn về trường hợp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty con có trụ sở tại Việt Nam của doanh nghiệp nước ngoài thì có được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Chi tiết >>

Tư vấn về quyền xuất hóa đơn của chi nhánh doanh nghiệp

Tư vấn về quyền xuất hóa đơn của chi nhánh doanh nghiệp

Xin chào Công ty Luật Minh Gia xin cho tôi tư vấn về tính pháp lýCảm ơn Luật Minh Gia ! Công ty A và Xí nghiệp B thuộc Công ty C (nhà nước) có ký kết hợp đồng kinh tế ngày 22/10/2017 về việc xây lắp công trình đã hoàn thành và đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng khai thác và sử dụng ngày 26/9/2008 và quyết toán giá trị xây lắp cũng được nhà thầu và chủ đầu tư ký xác nhận với giá trị quyết toán là 5 tỷ.

Chi tiết >>

Quy định về Công ty mẹ con

Quy định về Công ty mẹ con

Quy định về công ty mẹ con - Luật doanh nghiệp 2005 quy định rõ các quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con tại Điều 147 như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Tập đoàn kinh tế

Quy định về Tập đoàn kinh tế

Luật Doanh nghiệp (2005) có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2006 có một điều duy nhất quy định sơ lược về tập đoàn kinh tế - điều 149:

Chi tiết >>