Bài viết về chủ đề "công ty con "

CÔNG TY CON - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công ty con

 • Góp vốn đầu tư giữa công ty mẹ và công ty con

  Góp vốn đầu tư giữa công ty mẹ và công ty con.

  • 28/08/2020
  • Nguyễn Thị Ngọc Khánh

  Công ty mẹ, công ty con là kết cấu phổ biến của các tập đoàn kinh tế, theo đó các công ty có mối liên hệ với nhau về mặt sở hữu, độc lập với nhau về mặt pháp lý và chịu sự kiểm soát chung của một công ty có vai trò trung tâm quyền lực, nắm giữ quyền chi phối các công ty còn lại trong quá trình hoạt động.

  Chi tiết
 • Tư vấn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  Tư vấn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

  • 10/08/2017
  • Trần Tuấn Hùng

  Luật sư tư vấn về trường hợp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty con có trụ sở tại Việt Nam của doanh nghiệp nước ngoài thì có được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không?

  Chi tiết
 • Tranh chấp hợp đồng kinh tế

  Tranh chấp hợp đồng kinh tế.

  • 19/08/2020
  • Phạm Diệu

  Ngày nay, nhu cầu hợp tác kinh tế ngày càng tăng kéo theo những rủi ro tiềm ẩn mà các bên khó có thể dự đoán được. Một trong những mục đích của việc hợp tác là mang lại lợi nhuận. Việc một bên thực hiện đúng nghĩa vụ của mình là đảm bảo quyền và lợi ích của bên còn lại. Khi các bên không dung hòa được quyền lợi của mình sẽ phát sinh tranh chấp. Luật Minh Gia tư vấn nội dung này như sau:

  Chi tiết
 • Quy định về Công ty mẹ con

  Quy định về Công ty mẹ con.

  • 16/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định về công ty mẹ con - Luật doanh nghiệp 2005 quy định rõ các quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con tại Điều 147 như sau:

  Chi tiết
 • Quy định về Tập đoàn kinh tế

  Quy định về Tập đoàn kinh tế.

  • 02/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định về Tập đoàn kinh tế theo Luật Doanh nghiệp 2005 và hướng dẫn bổ sung tại Nghị định số: 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010, cụ thể

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169