Bài viết về chủ đề "công ty 100% vốn nước ngoài"

CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công ty 100% vốn nước ngoài
Quy định về doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Quy định về doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Chi tiết >>