Bài viết về chủ đề "công trình quảng cáo"

CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công trình quảng cáo
Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình quảng cáo

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình quảng cáo

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình quảng cáo ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng, nội dung như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>