Bài viết về chủ đề "công trình hạ tầng"

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công trình hạ tầng
Xử phạt hành chính trong quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật

Xử phạt hành chính trong quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng được quy định trong Nghị định 121/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>