Bài viết về chủ đề "công trình giao thông"

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công trình giao thông
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng GT đường bộ

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng GT đường bộ

Thủ tục Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác được hướng dẫn và quy định như sau:

Chi tiết >>