Bài viết về chủ đề "công trình công ích"

CÔNG TRÌNH CÔNG ÍCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công trình công ích
Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình

Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình

Sau khi xem xét, (cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình như sau:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Mẫu thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Mẫu thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm thông tin về cơ quan thẩm địn, căn cứ pháp lý, thông tin công trình và các vấn đề liên quan như sau:

Chi tiết >>

Mẫu tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Mẫu tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Mẫu tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định gồm các thông tin về công trinh đề nghị, danh mục hồ sơ đi kèm, nội dung thẩm định và các vấn đề khác như sau:

Chi tiết >>