Bài viết về chủ đề "cộng tác viên"

CỘNG TÁC VIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cộng tác viên
Vấn đề khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với Cộng tác viên.

Vấn đề khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với Cộng tác viên.

Tư vấn trường hợp mức khấu trừ vào thuế thu nhập cá nhân khi hộ kinh doanh cá thể ký kết hợp đồng với cộng tác viên. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về hợp đồng thử việc 3 tháng

Tư vấn về hợp đồng thử việc 3 tháng

Xin chào quý luật sư, Vui lòng tư vấn giúp tôi về trường hợp hợp đồng thử việc như sau: Công ty tôi muốn ký hợp đồng thử việc với người lao động ở vị trí nhân viên văn phòng, thời gian thử việc là 3 tháng

Chi tiết >>

Tham gia hợp đồng cộng tác viên có phải đóng BHXH không?

Tham gia hợp đồng cộng tác viên có phải đóng BHXH không?

Em bắt đầu làm việc tại 1 công ty từ tháng 10/2014, nhưng đến nay vẫn không được ký hợp đồng lao động mà hàng tháng vẫn phải đóng 10% thuế TNCN. Đến nay ngày 08/2015, công ty có yêu cầu ký hợp đồng cộng tác viên, không được hưởng quyền lợi như BHXH, BHYT,... nhưng vẫn nộp thuế. Như vậy công ty có đang làm sai quy định của pháp luật hay không? Cụ thể nôi dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng cộng tác viên

Mẫu hợp đồng cộng tác viên

Nội dung hợp đồng cộng tác viên bao gồm thông tin về các bên tham gia hợp đồng, nội dung và thời hạn hợp đồng, quyền và nghĩa vụ các bên và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>