Bài viết về chủ đề "công tác văn thư"

CÔNG TÁC VĂN THƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công tác văn thư
Có được ký hợp đồng 68 với người làm công tác văn thư, lưu trữ

Có được ký hợp đồng 68 với người làm công tác văn thư, lưu trữ

tôi học chuyên ngành Văn thư lưu trữ vào làm việc ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên của huyện thuộc Sở Giáo dục được 14 năm. Năm đó Sở giáo dục có quyết định gửi cho tôi là Hợp đồng trong biên chế quỹ lương (hợp đồng 68). Sau khi sát nhập về huyện thì huyện lại bảo tôi quyết định đó không đúng vì chuyên ngành của tôi không thuộc hợp đồng 68 mà phải là biên chế. Hiện tại vẫn để tôi giữ chức vụ đó nếu sau này thừa thì tôi phải làm bảo vệ hoặc lái xe. Tôi rất lo lắng mong tổng đài tư vấn pháp luật

Chi tiết >>