Tư vấn về hưởng phụ cấp, tiền phương tiện đi lại theo Thông tư 57/2014/TT-BTC
|

Tư vấn về hưởng phụ cấp, tiền phương tiện đi lại theo Thông tư 57/2014/TT-BTC

Chào luật sư, theo thông tư 57/2014-TT BTC ban hành hiện tôi đang công tác tại xã biên giới hàng năm tôi đều về quê thăm bố mẹ đẻ và được thanh toán tiền phép, nhưng năm nay theo Thông tư 57 sửa đổi thì BGH trả lời tôi là người miền xuôi nhưng phải học đại học miền xuôi thì mới được thanh toán phép. Điều này tôi không thấy ghi trong thông tư 57/2014 TT BTC quy định.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí