Bài viết về chủ đề "công tác phí"

CÔNG TÁC PHÍ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công tác phí
Các chi phí được chi trả cho hoạt động định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Các chi phí được chi trả cho hoạt động định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Luật sư tư vấn về các chi phí được thanh toán trong hoạt động định giá tài sản cho giám định viên tư pháp trong tố tụng hình sự. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Viên chức biệt phái có được hưởng phụ cấp công vụ và các phụ cấp khác của viên chức không?

Viên chức biệt phái có được hưởng phụ cấp công vụ và các phụ cấp khác của viên chức không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi là Dược sĩ viên chức Y tế đang hưởng phụ cấp ngành 40%, khu vực 0,1%, độc hại 0,2%. Nay tôi được biệt phái sang Sở Y tế 2 năm (bên sở đang phụ cấp công vụ 25%). Vậy tôi có bị cắt hết phụ cấp ở cơ quan cũ và hưởng 25% phụ cấp công cụ bên sở không, hay tôi vừa bị cắt phụ cấp ở cơ quan cũ và vừa không được hưởng 25% phụ cấp công vụ bên sở vì tôi không phải công chức? Mong luật sư giải đáp giúp, xin cảm ơn!

Chi tiết >>

Nguyên tắc thanh toán chi phí đi lại

Nguyên tắc thanh toán chi phí đi lại

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin chào Luật Minh Gia, Tôi xin phép được hỏi luật sư về vấn đề yêu cầu cung cấp thông tin thẻ tín dụng như sau: Do đặc thù công việc, công ty chúng tôi có cung cấp cho nhân viên phụ cấp đi công tác (đi lại, tiếp khách,..) với điều kiện có chứng từ đi kèm để làm căn cứ thanh toán.

Chi tiết >>

Điều kiện người lao động được thanh toán công tác phí

Điều kiện người lao động được thanh toán công tác phí

Tôi đang làm văn thư hợp đồng hiện mức lương tôi đang nhận là 1.150.000đ/tháng hệ số 1.0 và không có khoản công tác phí nào khác. Nhưng theo TT số 09/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập quy định việc khoán tiền công tác phí theo tháng không quá 300.000đ/tháng và hợp đồng văn thư hệ số là 1.35 theo NĐ số 204/2004/NĐ-CP. Trường hợp của tôi như trên thì được thanh toán như thế nào?

Chi tiết >>

Mẫu Giấy đi đường

Mẫu Giấy đi đường

Mẫu Giấy đi đường ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ, bao gồm nội dung như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai phí xăng dầu

Mẫu tờ khai phí xăng dầu

Mẫu tờ khai phí xăng dầu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011của Bộ Tài chính, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu bảng tổng hợp phí xăng dầu

Mẫu bảng tổng hợp phí xăng dầu

Mẫu bảng tổng hợp phí xăng dầu - Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>