Bài viết về chủ đề "công tác kế toán "

CÔNG TÁC KẾ TOÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công tác kế toán

 • Luật Kế toán số 03/2003/QH11

  Luật Kế toán số 03/2003/QH11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Kế toán số 03/2003/QH11 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn