Thủ tục chia thừa kế khi không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
|

Thủ tục chia thừa kế khi không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thừa kế là gì? Thủ tục phân chia di sản thừa kế được thực hiện ra sao? Người sử dụng đất chỉ có các giấy tờ về quyền sử dụng đất do chế độ cũ cấp thì phần đất đó có được coi là di sản thừa kế hay không? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề chia thừa kế qua nội dung tư vấn sau đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí