Bài viết về chủ đề "công nhân viên chức"

CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công nhân viên chức
 Điều kiện sinh con thứ 3 và xử phạt vi phạm sinh con thứ 3?

Điều kiện sinh con thứ 3 và xử phạt vi phạm sinh con thứ 3?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi muốn hỏi, chồng tôi đang là giáo viên và cũng là đảng viên, tôi đã sinh 2 con gái, gia đình tôi muốn sinh thêm con thứ 3 thì có bị kỷ luật không? mức kỷ luật là như thế nào?

Chi tiết >>