Bài viết về chủ đề "công nhận đất ở"

CÔNG NHẬN ĐẤT Ở - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công nhận đất ở
Công nhận đất ở theo quy định của pháp luật?

Công nhận đất ở theo quy định của pháp luật?

Luật sư tư vấn về: Nhà của tôi mua vào năm 1986, có giấy dầu, trên giấy dầu tổng diện tích là 210 m2 và được công nhận 60 m2 đất thổ cư. Đến năm 1988, nhà tôi có cơi nới xây tường lợp tôn hết diện tích là 210 m2. Năm 1999, nhà nước phóng đường, lấy vào nhà tôi 26 m2 và được đền bù. Vậy nhà tôi còn được 184 m2 và được cấp sổ hồng là 184 m2, trong đó được công nhận 60 m2 đất thổ cư.

Chi tiết >>

Tư vấn về trường hợp bồi thường sai khi Nhà nước thu hồi đất?

Tư vấn về trường hợp bồi thường sai khi Nhà nước thu hồi đất?

Năm 2001, gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn với diện tích 93m2, phần đất ở này là nhà cũ của gia đình, đã sử dụng ổn định từ năm 1992. Sau này do nhu cầu sử dụng đất, gia đình tôi đã cơi nới, cải tạo xung quanh, nên diện tích sử dụng hiện nay là 480m2 ( không có tranh chấp).

Chi tiết >>