Bài viết về chủ đề "công nhận bản án của nước ngoài"

CÔNG NHẬN BẢN ÁN CỦA NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công nhận bản án của nước ngoài
Hỏi về bản án, quyết định ly hôn ở nước ngoài

Hỏi về bản án, quyết định ly hôn ở nước ngoài

Câu hỏi tư vấn: Nhờ luật sư tư vấn dùm tình trạng hôn nhân của mình , mình đã ly hôn taị đaì loan ,và đã có quyết đinh ly hôn của đài loan và đã hợp thức chử ký rồi tiếp tục làm gì nữa nhờ luật sư hướng dẫn

Chi tiết >>