Bài viết về chủ đề "công khai hóa thông tin"

CÔNG KHAI HÓA THÔNG TIN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công khai hóa thông tin
Tội đưa-sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính - mạng viễn thông Internet

Tội đưa-sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính - mạng viễn thông Internet

Đây là hành vi đưa lên những thông tin trái với quy định của pháp luật; mua bán, trao đổi hoặc công khai hóa những thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc các hành vi khác gây hậu quả nghiêm trọng.

Chi tiết >>