Bài viết về chủ đề "cộng dồn thời gian bảo hiểm"

CỘNG DỒN THỜI GIAN BẢO HIỂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cộng dồn thời gian bảo hiểm
Thời gian bảo hiểm có bao gồm thời gian khi làm nghĩa vụ.

Thời gian bảo hiểm có bao gồm thời gian khi làm nghĩa vụ.

Tôi nhập ngũ ngày 05 tháng 06 năm 1977 và chuyển ngành ăn lương chứ không xuất ngũ nên thời gian bảo hiểm có tính cho tôi trong 4 năm làm nghĩa vụ và 4 năm học đại học không và thời gian tính là bao nhiêu, bạn tôi cũng vậy. Xin cảm ơn.

Chi tiết >>