Công ty không cho nghỉ phép thì có vi phạm pháp luật không?
|

Công ty không cho nghỉ phép thì có vi phạm pháp luật không?

Nghỉ phép năm là một trong những quyền lợi mà người lao động được hưởng khi tham gia quan hệ lao động. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động. Nếu người sử dụng lao động không sắp xếp ngày phép cho người lao động hay không trả lương cho những ngày người lao động không nghỉ tì người lao động nên xử lý như thế nào?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí