Bài viết về chủ đề "cộng dồn BHXH"

CỘNG DỒN BHXH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cộng dồn BHXH
Người lao động khi nghỉ việc có được rút tiền BHXH đã đóng

Người lao động khi nghỉ việc có được rút tiền BHXH đã đóng

Các chế độ NLĐ được hưởng khi chấm dứt hợp đồng lao động? Trường hợp sau khi nghỉ việc thì người lao động có được rút tiền BHXH đã đóng trước đó? Nếu sau này tiếp tục làm việc thì có được đóng BHXH vào sổ BHXH trước đó?

Chi tiết >>

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau khi chấm dứt HĐLĐ

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau khi chấm dứt HĐLĐ

Đối tượng và điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện? Các chế độ được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện? Thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước đó có được tính vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện không?

Chi tiết >>