Bài viết về chủ đề "cộng dồn BHXH"

CỘNG DỒN BHXH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cộng dồn BHXH
Thủ tục cộng dồn bảo hiểm y tế và thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm khi bị mất giấy chứng nhận xuất ngũ

Thủ tục cộng dồn bảo hiểm y tế và thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm khi bị mất giấy chứng nhận xuất ngũ

Luật sư tư vấn về vấn đề thủ tục cộng dồn bảo hiểm xã hội khi đóng bảo hiểm không liên tuc, thủ tục cách xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi bị mất giấy chứng nhận nhập ngũ. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Người lao động khi nghỉ việc có được rút tiền BHXH đã đóng

Người lao động khi nghỉ việc có được rút tiền BHXH đã đóng

Các chế độ NLĐ được hưởng khi chấm dứt hợp đồng lao động? Trường hợp sau khi nghỉ việc thì người lao động có được rút tiền BHXH đã đóng trước đó? Nếu sau này tiếp tục làm việc thì có được đóng BHXH vào sổ BHXH trước đó?

Chi tiết >>

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau khi chấm dứt HĐLĐ

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau khi chấm dứt HĐLĐ

Tôi năm nay 36 tuổi, tôi đã đóng bảo hiểm bắt buộc từ năm 2008. Năm nay tôi muốn xin nghỉ nhà nước để đóng tiếp bảo hiểm tự nguyện có được không? Xin luật sư tư vấn giúp tô cụ thể: Đối tượng và điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện? Các chế độ được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện? Thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước đó có được tính vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện không? Tôi xin cảm.

Chi tiết >>