Bài viết về chủ đề "công chứng vi bằng"

CÔNG CHỨNG VI BẰNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công chứng vi bằng
Xin tư vấn mua bán nhà

Xin tư vấn mua bán nhà

Luật sư tư vấn về trường hợp bán nhà thuộc sở hữu riêng của người chồng thì người vợ có quyền lợi gì không? Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Rủi ro khi mua nhà ở qua hình thức Công chứng vi bằng

Rủi ro khi mua nhà ở qua hình thức Công chứng vi bằng

Kính gửi Luật Sư, Nhờ Luật sư tư vấn giúp đối với trường hợp của gia đình Tôi cụ thể: Gia đình chúng Tôi mua 1 ngôi nhà bằng hình thức "Công Chứng Vi Bằng" (Đã qua tay vài lần chủ) ...

Chi tiết >>