Bài viết về chủ đề "công chức thôi việc"

CÔNG CHỨC THÔI VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công chức thôi việc
Chế độ trợ cấp thôi việc đối với cán bộ, công chức tự nguyện xin thôi việc

Chế độ trợ cấp thôi việc đối với cán bộ, công chức tự nguyện xin thôi việc

Chào Luật sư. Cho tôi được hỏi về chế độ giải quyết thôi việc. Đối với CBCC trong diện luân chuyển ở nhiều cơ quan thi có được giải quyết thôi việc k? Cụ thể: nếu CBCC đó làm ở cơ quan A được 4 năm, rồi luân chuyển qua cơ quan B được 3 năm nữa, luân chuyển qua cơ quan C làm được 5 năm thì xin nghỉ việc theo nguyện vọng. Tổng thời gian công tác là 12 năm, như vậy CBCC đó có được hưởng chế độ thôi việc không? Nếu được thì cơ quan nào sẽ chi trả và chi trả như thế nào, đối với cơ quan chính quyền n

Chi tiết >>