Bài viết về chủ đề "công chức phường"

CÔNG CHỨC PHƯỜNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công chức phường
Nghị định số 112/2011/NĐ-CP quy định về công chức xã - phường - thị trấn

Nghị định số 112/2011/NĐ-CP quy định về công chức xã - phường - thị trấn

Nghị định số 112/2011/NĐ-CP Về công chức xã. phường, thị trấn: Quy định về: tiêu chuẩn; tuyển dụng; điều động, tiếp nhận, trình tự và thủ tục đánh giá; thôi việc và thủ tục nghỉ hưu; xử lý kỷ luật; quản lý công chức xã, phường, thị trấn

Chi tiết >>