Bài viết về chủ đề "công chức nhà nước"

CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công chức nhà nước
Thời gian bắt đầu được hưởng lương của công chức nhà nước.

Thời gian bắt đầu được hưởng lương của công chức nhà nước.

Luật sư tư vấn về thời gian bắt đầu được hưởng lương của công chức nhà nước và điều kiện được hưởng chế độ thai sản? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục ly hôn và căn cứ giải quyết ly hôn quy định thế nào?

Thủ tục ly hôn và căn cứ giải quyết ly hôn quy định thế nào?

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp đơn phương ly hôn và căn cứ Tòa án cho ly hôn, công chức Nhà nước ly hôn có ảnh hưởng đến công việc và có vi phạm pháp luật không? Nội dung hỏi và trả lời tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn trường hợp giữ nguyên lương khi nhận biên chế?

Tư vấn trường hợp giữ nguyên lương khi nhận biên chế?

Kính chào Luật sư Tôi xin Luật sư tư vấn cho tôi một việc liên quan đến vấn đề giữ nguyên lương tôi đang hưởng trước khi vào biên chế hay không, nội dung như sau:

Chi tiết >>