Bài viết về chủ đề "công chức nghỉ không lương"

CÔNG CHỨC NGHỈ KHÔNG LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công chức nghỉ không lương
Tư vấn về thời gian nghỉ không hưởng lương của công chức

Tư vấn về thời gian nghỉ không hưởng lương của công chức

Tôi xin hỏi, tôi có chồng (làm công an) du học thạc sĩ tại úc theo diện đài thọ toàn phần của chính phủ úc. Có chế độ cho vợ con bảo lãnh sang có hạn visa là 2 năm. khi nào chồng tôi về mới phải về nay tối muốn hỏi:

Chi tiết >>