Bài viết về chủ đề "công chúng"

CÔNG CHÚNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công chúng
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay khi nhà nước giải tỏa có được đền bù không?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay khi nhà nước giải tỏa có được đền bù không?

Luật sư tư vấn về trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay, không thực hiện công chứng, đã xây nhà trên đất thì khi nhà nước giải tỏa có được đền bù không?

Chi tiết >>

Chuyển nhượng tài sản chung là đất đai của vợ, chồng sau khi ly hôn thế nào?

Chuyển nhượng tài sản chung là đất đai của vợ, chồng sau khi ly hôn thế nào?

Nội dung yêu cầu: Gửi luật sư Luật Minh Gia, Tôi có 3 bất động sản có nguồn gốc như sau: Hai cái được tôi mua trước khi kết hôn bằng giấy tay bằng tiền của tôi và làm GCN sau khi kết hôn. Và một được mua sau kết hôn bằng tiền tôi đi mượn của ba ruột tôi và tôi sẽ là người có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền này (vì trong gia đình nên việc cho mượn cũng chỉ có thỏa thuận bằng miệng).

Chi tiết >>