Chia di sản thừa kế theo di chúc như thế nào khi diện tích đất thực tế lớn hơn diện tích ghi trên sổ đỏ?
|

Chia di sản thừa kế theo di chúc như thế nào khi diện tích đất thực tế lớn hơn diện tích ghi trên sổ đỏ?

Người chết không để lại di chúc thì chia di sản thừa kế như thế nào? Nếu đất đang thế chấp mà chủ sở hữu chết thì có chia thừa kế đất đó được không? Khoản nợ sau khi người chết để lại thì ai có trách nhiệm phải trả? Phần diện tích đất thực tế chia theo di chúc lớn hơn diện tích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chia như thế nào?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí