Bài viết về chủ đề "công an điều tra "

CÔNG AN ĐIỀU TRA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công an điều tra

 • Luật Công an nhân dân số 54/2005/QH11

  Luật Công an nhân dân số 54/2005/QH11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Công an nhân dân số 54/2005/QH11 - Quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân.

  Chi tiết