Tư vấn về giá cho thuê lại đối với đất thuê của nhà nước
|

Tư vấn về giá cho thuê lại đối với đất thuê của nhà nước

Gia đình cháu có thuê một mảnh đất có diện tích là 1 ha của xã, với mục đích là trồng cây ăn quả trong thời hạn 20 năm ạ. Ban đầu khu đất đó chỉ là đầm trũng được xã lấp cát thôi ạ. Vì thế để có thể canh tác được, gia đình cháu đã tốn không ít tiền để hút đất phủ lên bề mặt cát đó, rồi mới trồng cây ăn quả.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí