Bài viết về chủ đề "con nuôi đích danh "

CON NUÔI ĐÍCH DANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về con nuôi đích danh

 • Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đích danh)

  Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đích danh).

  • 21/02/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Người nhận con nuôi nộp hồ sơ của mình và của người được nhận làm con nuôi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Cục Con nuôi. Nếu có lý do chính đáng không thể trực tiếp nộp thì có thể ủy quyền cho người thân thích hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức bảo đảm, có dấu niêm phong hợp lệ.

  Chi tiết
 • Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh)

  Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh).

  • 25/02/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  - Người nhận con nuôi nộp hồ sơ cho Cục Con nuôi thông qua tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, nếu không có tổ chức con nuôi nước ngoài thì nộp thông qua Cơ quan đại diện ngoại giao hoặc Cơ quan Lãnh sự tại Việt Nam. -Người nhận con nuôi gửi giấy đồng ý và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc trẻ em sẽ được nhập cảnh và thường trú tại nước mà trẻ em được nhận làm con nuôi;

  Chi tiết
 • Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

  Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

  • 25/02/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Người nhận con nuôi nộp hồ sơ của mình và của người được nhận làm con nuôi trực tiếp tại trụ sở Cơ quan đại diện nơi người đó tạm trú. Trường hợp người nhận con nuôi tạm trú tại nước không có Cơ quan đại diện, thì nộp hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện nơi họ thấy thuận tiện nhất

  Chi tiết
 • Thủ tục công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi

  Thủ tục công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi.

  • 25/02/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Tư pháp, trình tự thủ tục cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước

  Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước.

  • 27/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Người nhận con nuôi nộp hồ sơ của mình và của người được nhận làm con nuôi trực tiếp tại UBND cấp xã nơi người được nhận làm con nuôi thường trú (đối với các trường hợp thông thường) hoặc tại UBND cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú (nếu là cha dượng, mẹ kế hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi hoặc có sự thỏa thuận giữa người nhận con nuôi với cha mẹ đẻ, người giám hộ của người được nhận làm con nuôi);

  Chi tiết