Bài viết về chủ đề "con liệt sĩ"

CON LIỆT SĨ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về con liệt sĩ
Chế độ ưu đãi đối với con thương binh học liên thông đại học

Chế độ ưu đãi đối với con thương binh học liên thông đại học

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi có bạn sinh năm 1982 là con thương binh hạng 4/4 (23%), theo học trường trung cấp kế toán năm 2001 – 2003, lúc này chưa có quy định việc ưu đãi học phí đối với con thương binh hạng 4/4.

Chi tiết >>