Chồng muốn nuôi con dưới 1 tuổi được không?
|

Chồng muốn nuôi con dưới 1 tuổi được không?

Nếu con dưới 12 tháng tuổi thì khi ly hôn người cha có thể yêu cầu giành quyền nuôi con hay không? Trong trường hợp đó cần phải làm thế nào để có thể giành được quyền nuôi con? Người cha cần phải chứng minh những vấn đề gì? Việc Tòa án giao con cho mẹ trực tiếp nuôi sẽ căn cứ vào những điều kiện nào? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí