Bài viết về chủ đề "Cố ý gây thương tích khi say rượu"

CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH KHI SAY RƯỢU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Cố ý gây thương tích khi say rượu
Tư vấn cố ý gây thương tích khi say rượu

Tư vấn cố ý gây thương tích khi say rượu

Em tôi trong lúc nhậu say bị bạn bè lôi kéo nên tham gia đánh nhau, kết quả làm cho người bị hại bị thương tích. Theo bản án thương tích là 37%. Bên bị hại đã có đơn bãi nại cho em tôi và gia đình tôi cũng đã đền bù chi phí chữa trị cho bị hại. Gia đình tôi có công với cách mạng có bằng khen của chủ tịch nước. Em tôi chưa có tiền án tiền sự. Với bản án trên luật sư cho em hỏi? 1/ Mức hình phạt đối với hành vi trên là như thế nào? 2/ Em tôi có được giảm nhẹ hình phạt không?

Chi tiết >>