Bài viết về chủ đề "cổ tức "

CỔ TỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cổ tức

 • Công ty không trả cổ tức và lương cho người lao động?

  Công ty không trả cổ tức và lương cho người lao động?.

  • 05/04/2018
  • Vũ Thị Thảo

  Tư vấn trường hợp người lao động bị công ty giữ lại cổ tức, không thanh toán đầy đủ lương, muốn xin nghỉ phải biết cam kết để công ty giữ lại cổ tức thì giải quyết như thế nào?

  Chi tiết
 • Mẫu Đăng ký áp dụng nộp thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán

  Mẫu Đăng ký áp dụng nộp thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đăng ký áp dụng nộp thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán ban hành kèm theo thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ tài chính như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu

  Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu

  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu.

  • 12/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu được thể hiện với các nội dung về các bên chuyển nhượng, số cổ phiếu chuyển nhượng, giá cổ phiếu, phương thức thanh toán và các thông tin khác như sau:

  Chi tiết
 • Quy định pháp luật về Cổ tức và trả cổ tức

  Quy định pháp luật về Cổ tức và trả cổ tức.

  • 25/11/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

  Chi tiết
 • Quy định về Cổ phiếu và phát hành trái phiếu

  Quy định về Cổ phiếu và phát hành trái phiếu.

  • 11/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định cụ thể về cổ phiếu, thế nào được gọi là cổ phiếu, nội dung chủ yếu của cổ phiếu, các vấn đề sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu, trường hợp mất, rách và các vấn đề tranh chấp đối với cổ phiếu; Quy định về phát hành trái phiếu, quyền phát hành trái phiếu và các vấn đề khác liên quan đến trái phiếu, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Quy định về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

  Quy định về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập.

  • 08/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Việc thành lập doanh nghiệp để kinh doanh xét cho cùng cũng là để tạo ra lợi nhuận và để phát triển kinh tế doanh nghiệp. Một trong những vấn đề quyết định quá trình hoạt động và phát triển cùa doanh nghiệp đó là nắm rõ được các quy định pháp luật điều chỉnh của loại hình doanh nghiệp mình đang hoạt động. Loại hình công ty cổ phần là loại hình tương đối phổ biến và có những đặc điểm riêng giúp phân biệt với các loại hình khác.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn