Có được chuyển nhượng đất của cơ sở tôn giáo?
|

Có được chuyển nhượng đất của cơ sở tôn giáo?

Chùa có diện tích đất trồng lúa 4000 m vuông, được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2006. Trước đây chùa dùng để trồng lúa, nay do mặn xâm nhập nên không thể trồng lúa; chùa có nhu cầu chuyển nhượng phần đất trên cho cá nhân, hộ gia đình. Vậy thủ tục như thế nào. Mong các Luật gia giúp đỡ, Xin cảm ơn rất nhiều.

Chi tiết
Xâm phạm cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng
|

Xâm phạm cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng

Tôi được nhân dân thỉnh mời và đã được chính quyền các cấp (từ cơ sở đến thành phố) chấp thuận theo đơn và được giáo hội bổ nhiệm trụ trì năm 2010. Khi về trụ trì, nhận thấy 2 cơ sở tín ngưỡng và cơ sở tôn giáo liền nhau, tôi đã họp và xin ý kiến chính quyền địa phương cùng với nhân dân để hợp nhất 2 cơ sở trên vào một quần thể tâm linh chung của địa phương

Chi tiết
Thủ tục và lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo
|

Thủ tục và lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo

Tôi là chủ của một Nhà Thờ công giáo, nhà thờ đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vừa qua 1 người giáo dân hiến tặng cho nhà Thờ thêm 1.600 m2 đất nữa. Bây giờ tôi muốn làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó. Anh cho tôi hỏi các thủ tục như thế nào và lệ phí cấp lại đó hết khoảng bao nhiêu?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí