Bài viết về chủ đề "cơ sở kinh doanh "

CƠ SỞ KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cơ sở kinh doanh

 • Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

  Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

  • 17/01/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định này quy định về kinh doanh xăng dầu và điều kiện kinh doanh xăng dầu tại thị trường Việt Nam; áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại; không áp dụng đối với thương nhân nhập khẩu, sản xuất và pha chế các loại xăng dầu chuyên dùng

  Chi tiết