Hợp pháp hóa lãnh sự với thỏa thuận chọn quốc tịch cho con
|

Hợp pháp hóa lãnh sự với thỏa thuận chọn quốc tịch cho con

Cho tôi hỏi là giấy thoả thuận chọn quốc tịch cho con có quốc tịch Hàn Quốc, nếu như tôi soạn giấy này tại việt nam, song ngữ anh việt thì tôi phải đi hợp pháp hoá lãnh sự tại đâu? và người đi hợp pháp hoá lãnh sự phải là người có quốc tịch được chọn cho con hay bất kỳ ai cũng có thể đi hợp pháp được? Ngoài ra nếu tôi chọn quốc tịch Hàn Quốc cho con thì khi hợp pháp hoá lãnh sự có cần dịch ra tiếng Hàn Quốc không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí