Cá nhân không kinh doanh nhưng phát sinh việc bán hàng hóa có được cấp hóa đơn lẻ?
|

Cá nhân không kinh doanh nhưng phát sinh việc bán hàng hóa có được cấp hóa đơn lẻ?

Hiện nay, có rất nhiều cá nhân không kinh doanh nhưng phát sinh việc mua bán hàng hóa vẫn xuất cho khách hàng các hóa đơn bán lẻ. Vấn đề đặt ra là việc các nhân không kinh doanh cung cấp hóa đơn bán lẻ như vậy có đúng quy định pháp luật hay không? Để được giải đáp các vấn đề này, bạn có thể liên hệ với Luật sư để được tư vấn cụ thể.

Chi tiết
Thủ tục khiếu nại về thuế
|

Thủ tục khiếu nại về thuế

Người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với các văn bản, quyết định hành chính của Tổng cục Thuế hoặc đối với Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan Cục Thuế khi có căn cứ cho rằng các văn bản, quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Chi tiết
Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn v
|

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn v

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận hoạt động hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh;

Chi tiết
Tư vấn miễn phí